Priser 08Aerosystem AB 2020-05-01

Flygplan med kontrakt i CAMO, Part - ML MTOW < 2730 KG

CAMO är ansvarig för AMP - Aircraft Maintenance Program.

Alt 1. I kontrollerad miljö för DTO och FFK verksamhet

Vi sköter allt - ni Flyger

Årsavgift exkl Manualer, per Flygplan / år                                  12980 kr

Manualverk/År/Kund/Flygplantypserie, tex Piper/Cessna 172   3000 kr

Administrativt arbete, upprättande av AMP, Workorders              730 kr/tim   

Full ARC, avgift per Flygplan (Fysisk inspektion år 1)                   6000 kr

Förlängning av ARC år 2 och 3                                                        4400 kr

Upplägg av nytt Flygplan i vårt Tidsuppföljningsprogram TFS      3100 kr

I Årsavgiften ingår;

a)  Avgifter Transportstyrelsen Ref; TSFS 2016:105 sid 24 och 25 CAMO / F-verkstad

b)  Kontinuerlig uppdatering och underhåll av AMP & TFS (Time Follow-Up System)

c)  Uppdatering av Aircraft Technical Records, arkiverad i Bankfack

d)  Arkivering av Workorders utförda inom 2 år

e)  Planering och uppdatering av MyWeblog etc

f)  Kontakt med Myndigheter

g)  Kalibreringskostnader av utrustning

Manualverk för Flygplantyper utöver Piper och Cessna - individuell prissättning

ATO - individuell prissättning


Alt 2.  I kontrollerad miljö för Privat Verksamhet, där ni är behjälplig med administration och uppdatering samt arkivering av Tekniska Journal.
Flygtidsuttag mindre än; 150 tim / År  ( mer än 150 tim / År se Alt 1. )

CAMO alternativt Ägare är ansvarig för AMP - Part ML. 

Upprättande / Granskning av Ägare signad AMP - Part ML           730 kr/tim  
          
Årsavgift exkl Manualer per Flygplan/år                                        6200 kr

Manualverk/År/Kund/Flygplantypserie tex Piper/Cessna 172    3000 kr

Administrativt arbete, upprättande av Workorders, AMP etc        730 kr/tim 

Full ARC, avgift per Flygplan (Fysisk inspektion år 1)                  6000 kr

Förlängning av ARC år 2 och 3                                                       4400 kr

Upplägg av nytt Flygplan i vårt Tidsuppföljningsprogram TFS     3100 kr

I Årsavgiften ingår;

a)  Avgifter till Transportstyrelsen Referens; TSFS 2016:105 sid 24 och 25

b)   Vi har kontroll på AD och viktiga underhållsåtgärder under året

c)   Kontakt med Myndigheter

d)   Kalibreringskostnader för utrustning

Privatflyg < 5700 kg (ELA 1-2) med kontrakt endast i vår F-Verkstad: Ej i Kontrollerad Miljö

( För endast Flyg som opererar privat )

Upprättande av Underhållsprogram TFS/AMP signerad av Ägare  3100 kr

Manualverk/Kund/År/Flygplanserie tex Piper / Cessna                3000 kr

Administrativt arbete, upprättande av AMP, Workorders etc          730 kr/tim

ARC avgift per Flygplan och år                                                        10000 kr


Kunder med flygplan utan kontrakt och vår kontroll

Administrativt arbete, upprättande av AMP, Workorders etc       730 kr/tim

Endast granskning av Ägare ansvarig AMP                                   3100 kr

ARC avgift per Flygplan och år  (inkl Granskning av AMP)          10000 kr 


Annex I

Årsavgift - Uppföljning AD, SB, uppdatering av AMP och Teknisk

Journal. Tekniska underlag, Workorders och Luftvärdighet UR-B           3500 kr

ATO Approved Training Organisation 

Individuella priser beroende på Flygplantyp och Flygtid per år

Prislista F-Verkstad:

( Pris enligt tillverkarens checklista. AD, SB, felrättning tillkommer )

100 tim: PA28 Series, Bellanca, Aquila AT01, Zlin                                8736 kr 

200, 100 tim: Cessna 150-206, American Champion                          8736 kr

100 tim: PA28R, PA32-260, Mooney M20, SAAB 91C Safir                   9776 kr

100/200 tim tillsyn, 2 - Motoriga Flygplan                                       12000 kr

Årlig tillsyn: Flygplan på Flottörer                                                   12800 kr

50 tim: Single Engine                                                                      3560 kr

50 tim: PA28R, PA32-260, SAAB 91C Safir, Mooney M20                     4448 kr

50 tim: Flygplan på Flottörer                                                            4800 kr

Flygplantyp med Arbete/Tim                                                    730 kr/tim    

Cirrus, Extra 300 serie

DA-40 serie

DA-20 serie


Felrättning, AD, SB, Felsökning, Korrosionskontroll av Motor                  730 kr/tim

Endast arbete med Avionik / Instrument installation, inkl admin arbete   780 kr/tim

Milersättning Bil                                                                                   53 kr/mil

Restidsersättning utanför Stockholms närområde > 1 tim körning            390 kr/tim


Priserna är exkl moms och uppgraderas enl.rådande kostnadsläge den 12 jan varje år.

Fasta priser på kontroller är exkl Olja, Filter, övrigt materiel samt arbete med AD, SB.

Reservation för prisändring pga extern för oss ej påverkbar oberäknad ökad kostnad.