Priser 08Aerosystem AB 2022-01-19

Flygplan med kontrakt i CAO, Part - ML MTOW < 2730 KG


CAO - Luftvärdighet; är ansvarig för AMP - Aircraft Maintenance Program.

I kontrollerad miljö för DTO och FFK verksamhet

Vi sköter allt - ni Flyger

Årsavgift exkl Manualer, per Flygplan / år                                  13200 kr

Manualverk/År/Kund/Flygplantypserie, tex Piper/Cessna 172   3000 kr

Administrativt arbete, upprättande av AMP, Workorders               780 kr/tim   

Full ARC, avgift per Flygplan (Fysisk inspektion år 1)                   6000 kr

Förlängning av ARC år 2 och 3                                                        4400 kr

Upplägg av nytt Flygplan i vårt Tidsuppföljningsprogram TFS      3100 kr

I Årsavgiften ingår;

a)  Avgifter Transportstyrelsen; CAO Luftvärdighet och Verkstad

b)  Kontinuerlig uppdatering och underhåll av AMP & TFS (Time Follow-Up System)

c)  Arkivering av Workorders utförda inom 3 år

e)  Planering och uppdatering av MyWeblog etc

f)  Kontakt med Myndigheter

g)  Kalibreringskostnader av utrustning

Manualverk för Flygplantyper utöver Piper och Cessna - individuell prissättning

ATO - individuell prissättningPrivatflyg < 2730 kg (ELA 1-2) med kontrakt endast i vår Verkstad:  Ej i Kontrollerad Miljö

( För endast Flyg som opererar privat )

Upprättande av Underhållsprogram TFS/AMP signerad av Ägare  3100 kr

Manualverk/Kund/År/Flygplanserie tex Piper / Cessna                3000 kr

Administrativt arbete, upprättande av AMP, Workorders etc          780 kr/tim

ARC avgift per Flygplan och år                                                       10000 kr


Kunder med flygplan utan kontrakt och vår kontroll

Administrativt arbete, upprättande av AMP, Workorders etc       780 kr/tim

Endast granskning av Ägare ansvarig AMP                                   3100 kr

ARC avgift per Flygplan och år  (inkl Granskning av AMP)         10000 kr 

( ARC utförd av TS: TSFS 2019:125 Lägst 16200 kr ) 

Annex I

Årsavgift - Uppföljning AD, SB, uppdatering av AMP och Teknisk

Journal. Tekniska underlag, Workorders och Luftvärdighet UR-B           4500 kr

Upprättande av Underhållsprogram TFS/AMP signerad av Ägare           3100 kr

ATO Approved Training Organisation 

Individuella priser beroende på Flygplantyp och Flygtid per år

Prislista CAO-Verkstad:

( Pris enligt tillverkarens checklista. AD, SB, felrättning tillkommer )

100 tim: PA28 Series, Bellanca, Aquila AT01, Zlin                                 9000 kr 

200, 100 tim: Cessna 150-206, American Champion                            9000 kr

50/100/200 tim tillsyn, 2 - Motoriga Flygplan / timme. Olika tid beroende på Typ 

Årlig tillsyn: Flygplan på Flottörer                                                   12800 kr

50 tim: Single Engine                                                                      4000 kr                

50 tim: Flygplan på Flottörer                                                            5000 kr

Flygplantyp med Arbete/Tim                                                    780 kr/tim    

Cirrus, Extra 300 serie

DA-40 serie

DA-20 serie

Cessna 172S Progressiv AMP

Cessna 182 Series

Socata-TB9 och -TB10

PA28R, PA32-260, Mooney M20, SAAB 91C Safir  

Maule - Series


Felrättning, AD, SB, Felsökning, Korrosionskontroll av Motor                  780 kr/tim

Endast arbete med Avionik / Instrument installation / admin arbete       830 kr/tim

Arbete med dukning av Flygplan                                                        1050 kr/tim

Milersättning Bil                                                                                   58 kr/mil

Milersättning Service - Lastbil Avionik                                                    83 kr / mil

Restidsersättning utanför Stockholms närområde > 1 tim körning            390 kr/tim


Priserna är exkl moms och uppgraderas enl. rådande kostnadsläge i Januari varje år.

Fasta priser på kontroller är exkl Olja, Filter, övrigt materiel samt arbete med AD, SB.

Reservation för prisändring pga extern för oss ej påverkbar oberäknad ökad kostnad.