Priser 08Aerosystem AB

Flygplan med kontrakt i CAMO MTOW < 2730 KG

Alt 1. I kontrollerad miljö för RF och FFK verksamhet

Vi sköter allt - ni Flyger

Årsavgift exkl Manualer, per kund/ år /upp till 2 st Flygplan   12580 kr

Manualverk/År/Kund/Flygplantypserie, tex Piper/Cessna 172  3000 kr

Administrativt arbete, upprättande av AMP, Workorders             685 kr / tim   

ARC avgift per Flygplan och år                                                       4200 kr

I Årsavgiften ingår;

a)  Avgifter till Transportstyrelsen Referens; TSFS 2016:105 för CAMO / F-verkstad

b)  Kontinuerlig uppdatering och underhåll av AMP & TFS (Time Follow-Up System)

c)  Uppdatering av Aircraft Technical Records, arkiverad i Bankfack

d)  Arkivering av Workorders utförda inom 2 år

e)  Planering och uppdatering av MyWeblog etc

f)  Kontakt med Myndigheter

g)  Kalibreringskostnader av utrustning

Manualverk för Flygplantyper utöver Piper och Cessna - individuell prissättning

ATO - individuell prissättning


Alt 2.  I kontrollerad miljö för Privat Verksamhet, där ni är behjälplig med administration.

Årsavgift per kund och år, deb. i början på året                          5800 kr

Manualverk/År/Kund/Flygplantypserie tex Piper/Cessna 172   3000 kr

Administrativt arbete, upprättande av Workorders, AMP etc        685  kr/tim     

ARC avgift per Flygplan och år                                                       4200 kr

I Myndighetsavgiften ingår;

a)  Avgifter till Transportstyrelsen Referens; TSFS 2016:105

b)  Uppdatering av Technical Records arkiverad i Bankfack

c)   Vi har kontroll på AD och viktiga underhållsåtgärder under året

d)   Kontakt med Myndigheter

e)   Kalibreringskostnader för utrustning

Privatflyg < 5700 kg (ELA 1-2) med kontrakt endast i vår F-Verkstad: Ej i Kontrollerad Miljö

( För endast Flyg som opererar privat )

Upprättande av Underhållsprogram-AMP signerad av Ägare      3100 kr

Årsavgift per kund och år                                                             5300 kr

Manualverk/Kund/År/Flygplanserie tex Piper / Cessna             3000 kr

Administrativt arbete, upprättande av AMP, Workorders etc       685 kr/tim

ARC avgift per Flygplan och år                                                     4200 kr


Kunder med flygplan utan kontrakt och vår kontroll

Administrativt arbete, upprättande av AMP, Workorders etc      685 kr/tim

ARC avgift per Flygplan och år                                                   10000 kr 


Annex II

Årsavgift - Uppföljning AD, SB, uppdatering av AMP och Teknisk

Journal. Tekniska underlag, Workorders och Luftvärdighet UR-B          3500 kr

ATO Approved Training Organisation 

Individuella priser beroende på Flygplantyp och Flygtid per år

Prislista F-Verkstad:

( Pris enligt tillverkarens checklista. AD, SB, felrättning tillkommer )

100 tim: PA28 Series, PA32-260, Technam P92, Bellanca                    8736 kr 

200, 100 tim: Cessna 150-206, DA20-40, American Champion            8736 kr

200, 100 tim: Aquila AT01                                                                8736 kr

100 tim: PA28R, SAAB 91C Safir,                                                      9776 kr

Årlig tillsyn: Flygplan på Flottörer                                                   12800 kr

50 tim: Single Engine                                                                      3560 kr

50 tim: PA28R, SAAB 91C Safir,                                                       4448 kr

50 tim: Flygplan på Flottörer                                                            4800 kr

Flygplantyp med Arbete/Tim                                              685 kr/tim    

Cirrus, Mooney M20J


Felrättning, AD, SB, Felsökning, Korrosionskontroll av Motor         685 kr/tim

Milersättning Bil                                                                           45 kr/mil

Restidsersättning utanför Stockholms närområde > 1 tim körning    390 kr/tim


Priserna är exkl moms och uppgraderas enl.rådande kostnadsläge den 12 jan varje år.

Fasta priser på kontroller är exkl Olja, Filter, övrigt materiel samt arbete med AD, SB.

Reservation för prisändring pga extern för oss ej påverkbar oberäknad ökad kostnad.