08Aerosystem CAMO - Arbetsuppgifter

Uppdaterar oss kontinuerligt med nya regler från EASA.

Håller verksamhetsboken CAME aktuell för Transportstyrelsen och oss

Uppdaterar AMP med nya FAA / EASA AD samt tillverkarens SB

.  Utformar EASA godkända kontrakt.

.   Lägger upp flygplanet och dess komponenter i ett för kunden tillgängligt

    datasystem AMP, där det klart framgår när det är tid för service, AD, SB 

 

.   När vi får aktuell flygtid per mail, sms får ni en uppdaterad datalista.

.   Planerar och bokar in flygplanet för service direkt i ert bokningssystem.


.   Administrerar Flight/Techlog till ATO

 

.    Har årsprenumeration för aktuella tillverkare. MM, IPC, SB

.    Ansvarar för arkivering och uppdatering av den Tekniska Journalen. 

.    Utför Luftvärdighetsbesiktning, förlängning och ARC

 .    Utformar "workpackar" till verkstaden, i form av workorder, 

     arbetsunderlag, checklistor mm

.    Ansvarar för arkivering av workordrar som verkstaden utfört.


Vi är alltid aktiva med ert Underhållsprogram, hos oss får ni kontinuerlig

uppdaterade program så fort vi får in er flygtid. Här kan ni beräkna kommande kostnader.

OBS ! Vi använder bara det Generella Underhållsprogrammet som referens in i vårt aktiva Underhållsprogram där tider för åtgärder räknas fram automatiskt med uppdaterad flygtid.