Om 08Aerosystem AB

08Aerosystem kan idag erbjuda våra kunder en helhetslösning i vårt CAO med tillståndsnummer SE.CAO.0006 av:

Underhållsprogram   -   

  • Uppföljning, planläggning av AD, SB och gångtidsbundna  komponenter i ett för kunden tillgängligt datasystem, sk AMP Aircraft Maintenance Program.

  • Ekonomi - planering i god tid för kommande kostnader, i vår AMP kan ni lätt se årets kostnadsbild

  • Vi utför Luftvärdighetskontroll och utfärdar ARC eller Rekommendation enligt EASA regelverk.

  • Vi arbetar enligt för typen gällande underlag. MM, IPC.

  • Vi följer upp och bokar service direkt i ert bokningssystem.               Tex MyWeblog etc

 

Service 

Vår verkstad arbetar med Luftfartyg, MTOM mindre än 2730 kg.

Tillsyn, motorbyte, korrosionskontroll, felsökning och felrättning.

 

        

 

Organisationsnummer                          556837-3582

Tullverket Tillstånd Slutanvändning   SE TTA025342 

EORI nummer                                        SE5568373582

VAT nummer                                          SE556837358201

Organisationsnummer i Norge           921 823 592

D nummer                                             registrerat 13 Feb 2019

Adress i Norge: 

Rögden Bruk 51,  2256 Grue Finnskog